SamenWerkBedrijf

Samenwerking van alle medewerkers die werken aan het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Ede.

Doel

Doel

Het SamenWerkBedrijf (SWB) is een initiatief van drie organisaties, gemeente Ede, Werkkracht en ACV, om te komen tot een doelmatige samenwerking van alle medewerkers die werken aan het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Ede. SWB brengt zowel het doel van de Participatiewet als die
van de Openbare Ruimte samen:

  1. Het creëren van zoveel mogelijk garantiebanen, dit zijn nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (MAAtjes);
  2. Een goede samenwerking en kwaliteit voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte.
Proef is geslaagd!

Proef is geslaagd!

Ruim 25 garantiebanen en steeds beter onderhoud van het openbaar groen. Dat is de belangrijkste opbrengst van anderhalf jaar goed samenwerken tussen ACV, Werkkracht en Gemeente Ede. Dit blijkt uit een onafhankelijke evaluatie.

Vanwege de succesvolle proef willen zowel ACV, Werkkracht als het Edese college van B&W blijven samenwerken. Daardoor komen er structurele banen voor de ruim 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die meedoen aan de proef.

Lees hier meer over
op de ACV website
Werkzaamheden

Werkzaamheden

Het SWB zorgt voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Ede.

Werkzaamheden SWB:
Groenonderhoud
Straatreiniging
Riolering & kolken
Onkruidbestrijding op verharding
Maaien van gazons

Door een integrale, resultaatgerichte en cyclische werkwijze levert het SWB meer efficiëntie, garantiebanen en een kwalitatief goede uitvoering van werk aan de openbare ruimte in de gemeente Ede.

Een vraag stellen over, of een melding doen van overlast of schade in de woon- of leefomgeving?
Gebruik dan het Digitaal Loket van de gemeente Ede.

swb

 Contact SamenWerkBedrijf
contact@samenwerkbedrijf.nl

Copyright © 2017 SamenWerkBedrijf | Ede | Cookies